Baltu ceļš

Apceļo Latviju un Lietuvu tūrisma maršrutā “Baltu ceļš”

Izveidots jauns tūrisma maršruts “Baltu ceļš”, kurā iekļauts arī Talsu novada muzejs un citi Talsu novada tūrisma objekti. Maršruta kopgarums Latvijas un Lietuvas teritorijā ir 2 145 kilometri un tajā ietverti vairāk nekā 110 tūrisma objekti. Maršruts “Baltu ceļš” veidots trīs lokos – kuršu, zemgaļu un sēļu, kas ceļotājiem ļauj iepazīties ar baltu savulaik apdzīvotajām zemēm un to vērtībām. Kartē iekļauti arī astoņi tematiskie maršruti, tostarp “Kuršu kulta vietas. Izjūti kuršu svētumu!”.

Lejupielādē maršruta “Baltu ceļš” ceļvedi un karti:

Maršruts tapis projektā “Starptautiskais kultūras maršruts “Baltu ceļš””. Projektā apvienojušies 6 partneri:  Šauļu Tūrisma un informācijas centrs, Nacionālā reģiona attīstības aģentūras Šauļu nodaļa, Zemgales plānošanas reģions, Jelgavas pilsētas dome, Kurzemes plānošanas reģions un Talsu novada pašvaldība (Talsu novada muzejs).

Projekta ietvaros Talsos uzstādīti divi interaktīvie āra stendi un Talsu novada muzejā tiek veidota moderna arheoloģijas ekspozīcija, kas tiks atklāta šī gada pirmajā pusē.

Projekts tiek finansēts no Eiropas reģionālā attīstības fonda (ERAF) Interreg V-A Latvijas – Lietuvas programmas līdzekļiem. Projekta kopējā summa (visiem partneriem) ir 763 402.38 EUR, no kuras ERAF līdzfinansējums – 648 892.00 EUR.

Informācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo palīdzību. Par saturu pilnībā atbild Talsu novada pašvaldība un Talsu novada muzejs, nekādos apstākļos to nevar uzskatīt par Eiropas Savienības nostāju.

Ieva Priede,

Talsu novada muzeja galvenā speciāliste izglītojošā darbā