AktualitātesKrājuma jaunumiPublikācijas

Anša Dreimaņa meitas dāvinājums muzejam

Talsu novada muzeja krājumu papildina kārtējie mūsu novadam īpaši nozīmīgie kultūrvēsturiskie priekšmeti. Patiess prieks bija tikties ar ilggadīgā Talsu Valsts ģimnāzijas direktora Anša Dreimaņa (1882-1968) meitu Ināru Vīgandi (dzim. Dreimane, 1928. g.), kura dzīvo Ķelnē, Vācijā. Viesojoties Talsos un bijušajās mājās Saules ielā, viņa muzejam dāvinājusi sienas pulksteni, kas Dreimaņu ģimenes mājā stundas ceturkšņus sitis daudzus gadus, viņas pašas vārdiem sakot “Tik ilgi, cik vien šajā mājā dzīvoju, tas viesistabā skandēja melodiju.” Dzīvojamās ēkas celtniecība Saules ielā 6 tika uzsākta 1928. gadā, laikā, kad piedzima Ināra, Anša otrā meita.  Pirms mājas būvniecības Dreimaņu ģimene dzīvojusi Talsu Valsts ģimnāzijas ēkā, tagadējā Talsu novada muzejā.

I. Vīgandes kundze muzejam dāvājusi arī Anša Dreimaņa dokumentus. Izglītības dokumenti liecina, ka 1905. gadā Pēterburgā viņš beidzis ģimnāzijas pilnu kursu. No 1907. līdz 1912. gadam A. Dreimanis studējis Pēterburgas Universitātē Fizikas un matemātikas fakultātē, kuru beidza ar I pakāpes diplomu. Starp izglītības dokumentiem atrodamas arī A. Dreimaņa darba gaitu liecības: Vologdas ģimnāzijā viņš strādājis par fizikas un matemātikas skolotāju no 1912. gada līdz 1917. gadam. Dokumenti ievietoti ādas mapē ar tautiski nacionālā stila ornamentiem uz vāka. Ansis Dreimanis Talsos atgriezās 1921. gadā kā jaunatvērtās ģimnāzijas direktors. Šo amata pienākumu viņš pildīja ar lielu degsmi un enerģiju līdz pat 1944. gadam, kad kā politisks bēglis kopā ar ģimeni (sievu, dēlu un abām meitām) devās uz Vāciju. Anša mūžs noslēdzās Vācijā, Minsterē, 1968. gada 28. martā.

Nododot muzejam sava tēva dokumentus un sienas pulksteni, Ināra Vīgande jūtas laimīga, ka šīs lietas ir atgriezušās tām piemērotā un drošā vietā, viņas dzimšanas vietā. 

Ona Kaudze,

Talsu novada muzeja galvenā krājuma glabātāja

Foto: Sandis Priede