AktualitātesKrājuma jaunumi

Aleksandram Pelēcim – 100

10. aprīlī aprit 100 gadi, kopš dzimis dzejnieks, rakstnieks un Triju Zvaigžņu ordeņa kavalieris Aleksandrs Pelēcis. Pieminot ievērojamo novadnieku, Talsu novada muzejs  aprīlī ik nedēļu publicēs kādu krājumā esošu liecību, kas vēstī par jubilāru.

Aleksandra Pelēča bērnība un skolas gadi paiet Alūksnes apriņķa Mālupes pagasta Ķikšos un Rogās, par ko vēlākais rakstnieks vēstī “Alūksnes grāmatā”. Pēc Alūksnes ģimnāzijas absolvēšanas seko studijas Latvijas Universitātes Baltu filoloģijas nodaļā. 1943. gada pavasarī Aleksandrs tiek mobilizēts latviešu leģionā un nonāk Berlīnē, kur mācās kara korespondentu kursos. Pēc tam darbojas kā kara korespondents laikrakstā „Daugavas Vanagi”. Viņa jaunības gadu dzeja publicēta krājumā “Aizsapņošanās”.

1944. gada rudenī Aleksandrs sāk strādāt par skolotāju Valkas vidusskolā, kur mācās arī dzejnieka nākamā sieva Rita. Savā dzīvē un daiļradē viņš vienmēr paudis atbalstu nacionālās pretestības kustības dalībniekiem, 1941. gada 14. jūnija deportācijās izvestajiem. Aleksandra dzejoļi publicēti Latvijas Nacionālo partizānu organizācijas pagrīdes izdevumā „Kurbads”. Šajā sakarā Baltijas kara apgabala kara tribunāls 1946. gadā piespriež viņam 10 gadus ieslodzījuma soda nometnēs un piecus gadus tiesību zaudēšanu (dzīvi nometinājumā).

Aleksandrs Pelēcis (1920-1995) izsūtījumā Sibīrijā.
TNMM 28402/5 – 1957. gada vasarā.
Talsu novada muzeja krājums

Sibīrijā un Tālajos Austrumos aizvadīti 23 gadi. Izsūtījumā piedzimis Aleksandra un Ritas Pelēču dēls Mārtiņš. Nometinājuma gados Aleksandrs sarakstījies ar latviešiem dažādās pasaules valstīs, tāpēc viņa dzejoļi publicēti arī trimdas latviešu periodikā.

Aleksandrs Pelēcis (1920-1995) izsūtījumā Sibīrijā.
TNMM 28402/4 – 1955. gada 19. maijā
Talsu novada muzeja krājums

1969. gadā Pelēču ģimene atgriežas Latvijā un atrod iespēju dzīvot Talsos. No tā laika A. Pelēcim paiet piecpadsmit darba gadi Talsu komunālo uzņēmumu kombinātā pie pilsētas labiekārtošanas.

1970. gadā  laikrakstā “Padomju Karogs” sāk publicēt viņa dzejoļus. Turpmākajos gados tie regulāri tiek publicēti republikas periodiskajos izdevumos. Iznāk dzejoļu krājums “Lapegle”, grāmatas “Talsu leģendas”, “Spītīgais osis”, “Puisiska dvēsele”, “Ar melno vēju”, atmiņu stāsti “No Gulaga piezīmēm”, prozas darbs “Alūksnes grāmata”. Pēc Amerikas apmeklējuma latviešu preses biedrības centrālā valde ASV izdod A.Pelēča stāstu krājumu “Sibīrijas grāmata”, par ko autoram tiek piešķirta Kārļa Goppera fonda balva literatūrā. 1995. gadā sabiedrība “Talsu Vēstis” izdod A. Pelēča “Talsu grāmatu”.

1994. gada 18. novembrī Nacionālajā teātrī Aleksandram Pelēcim tiek pasniegts Triju Zvaigžņu ordenis.

Rakstnieks miris 1995. gada 12. oktobrī un apbedīts Talsu novada Lībagu pagasta Sukturu  kapsētā.

Gita Kļaviņa,
Talsu novada muzeja galvenā speciāliste darbā ar sabiedrību