AktualitātesKrājuma jaunumi

Aleksandram Pelēcim – 100

Talsu novada muzeja krājuma grāmatu kolekciju aprīlī papildinājusi biedrības “Aleksandra Pelēča lasītava” izdotā rakstnieka Aleksandra Pelēča simtgadei veltītā grāmata “Argas vēstules”. Pateicamies biedrības vadītājam Zigurdam Kalmanim par dāvinājumu!

Aleksandrs Pelēcis (1920-1995) Sibīrijā
1957. gada vasarā.
Talsu novada muzeja krājums

Talsu novada muzeja grāmatu kolekciju veido Talsu reģionā izdotā literatūra, izdevumi par Talsu novadu, novadnieku darbi, mācību grāmatas, kultūrvēsturiski nozīmīgi reliģiski izdevumi, starp kuriem arī Ernsta Glika tulkotais Bībeles pirmizdevums (1689).

Daļa no muzeja glabātajām grāmatām
Foto: Sandis Priede

Aicinām arī citus grāmatu veidotājus muzeja krājumam atvēlēt izdevuma eksemplāru, lai saglabātu to nākamībai.

Ar lielu daļu muzeja krājuma var iepazīties Nacionālā muzeju krājuma kopkatalogā internetā: https://www.nmkk.lv/Collections/CollectionListForm.aspx?MuseumId=103. Pašlaik tur pieejama informācija par vairāk nekā 24 000 muzeja glabātajiem priekšmetiem, tai skaitā 2000 grāmatām, un dati aizvien tiek papildināti.

Uz tikšanos digitāli un, cerams, reiz arī klātienē muzejā!

Zanda Konošonoka,

Talsu novada muzeja direktora vietniece

Attēls: Biedrības “Aleksandra Pelēča lasītava” izdotā rakstnieka Aleksandra Pelēča simtgadei veltītā grāmata “Argas vēstules”. Foto: Sandis Priede