AktualitātesIzstādes muzejā

“Apslēptais”. Izstāde apskatāma līdz 18.02.

Talsu novada muzeja izstāžu zālē no šī gada  11. janvāra līdz 18. februārim apskatāma Tukuma mākslinieku Alberta un Ilzes Pauliņu gleznu izstāde “Apslēptais”. Tikšanās ar māksliniekiem notika 13. janvārī pulksten 14:00 muzeja izstāžu zālē.

Alberts Pauliņš ir absolvējis Latvijas Mākslas akadēmijas glezniecības nodaļu, bet Ilze Pauliņa Pedagoģijas nodaļu. Abu mākslinieku radošo rokrakstu ietekmējusi Leonīda Āriņa (1907 – 1991) daiļrade, viņa prasme gleznot emocijas un saskatīt Radītāju it visā.

Alberts un Ilze Pauliņi izstādēs piedalās jau 40 gadus, gleznošana ir viņu ikdiena un nepieciešamība. Alberta Pauliņa darbi ir estētiski, nepārspīlēti. Tie top strauji. Ilzes Pauliņas gleznās jaušams garīgs pārdzīvojums, spēle ar faktūru un telpiskumu.

Māksliniekam ir dots ieraudzīt to, kas citiem apslēpts – skaistuma klātbūtni un tā manifestēšanos vienkāršas dzīves norisēs. Skatoties uz pasauli, lietām un notikumiem dziļāk, notiek saruna ar Dievu,  tā ir sava veida atklāsme. Ieraudzītais  aizrauj un iedvesmo Pauliņus, ļaujot smelties enerģiju radošajam darbam.

Inga Pētersone, Talsu novada muzeja pedagoģe – speciāliste mākslas jautājumos