AktualitātesCeļojošās izstādes

Aktualizēts ceļojošo izstāžu piedāvājums

Talsu novada muzejs aktualizējis ceļojošo izstāžu piedāvājumu. Piedāvājam izstādes citiem muzejiem, bibliotēkām, kultūras centriem.

Informācija: tālr. 25780898, e-pasts: ziedite.zaceste@talsi.lv

“Motosports Talsu novadā 1945. – 1989.”

Izstāde par motosporta attīstību novadā – par motosekcijām, sportistiem un sacensībām.

“Autorallijs “Talsi””

Uz 10 planšetēm izvietota informācija par autoralliju Talsos.

 “Uz pasaules esi tikai tu, šautene un mērķis”

Izstāde veltīta novadniecei, vairākkārtējai Eiropas un pasaules čempionei šaušanā – Baibai Zariņai-Berklavai.

 “Es esmu pārnācis mājās”

Stāsts par padomju varas sagrautajiem Latvijas iedzīvotāju sapņiem, par cilvēku sīkstumu spējā izdzīvot un uzdrīkstēšanos palīdzēt citiem. Klaubergu ģimenes gaitās atpazīstami neskaitāmu citu ģimeņu likteņstāsti.

“Sibīrija bērnu likteņos”

Uz planšetēm ar fotogrāfijām un Sibīrijas bērnu atmiņu stāstu fragmentiem parādīts, kā caur ciešanu, pamestības, neaizsargātības un šausmu gadiem viņu vecāki saglabāja labestību, mīlestību, darba tikumu, tieksmi pēc izglītības un ieaudzināja šīs īpašības savos bērnos.

 “Stendes 1. pamatskola un Adamoviči”

Izstāde par skolu (18211975) un ilggadēju skolas pārzini Jani Adamoviču (18581930) un viņa tuvākiem ģimenes locekļiem.

“Kāpēc putnu knābji ir atšķirīgi?”

Izstāde par Latvijā sastopamiem putniem, kuri sagrupēti pēc to knābju formām, palīdzot izprast sakarību starp knābju izskatu un barību, ko putns ēd.

 “Arī šādi putni mīt Latvijā”

Informācija par Latvijā mītošiem, bet, iespējams, līdz šim neredzētiem putniem. Katras planšetes sākumā redzams labi zināms putns, piemēram, žagata,  bet turpinājumā skatītājs tiek iepazīstināts ar mazāk zināmo “žagatu”- jūrasžagatu.

“Latvijas saulei. Piemineklis “Koklētājs””

Uz 5 mobilajiem stendiem apkopota informācija par brīvības cīnītājiem veltītā pieminekļa “Koklētājs” tapšanu no 1923. gada.

“Talsu pilsētas galvas”

Informācija par  Talsu pilsētas vadītājiem (19. gs. beigas līdz 2016. gads), pilsētas un novada simboliem.

“Liesmo barikāžu ugunskuri”

Uz 4 planšetēm apkopots foto un atmiņu materiāls par trauksmaino barikāžu laiku. Īpašs uzsvars likts uz Talsu, Dundagas, Rojas un Mērsraga novadu iedzīvotāju darbību barikāžu notikumos.

“Pie pleca plecs”

12 planšetēs iekļauta informācija par Latvijas Tautas frontes dibināšanu un aktivitātēm Latvijā un Talsu novadā.

“Piensaimniecība Talsu novada muzeja fotogrāfijās”

Iespēja ielūkoties krājuma fotogrāfiju klāstā, kas stāsta par piena lopkopību un piensaimniecību Talsos un apkārtnē no 20.gs.sākuma līdz pat 1960.gadu beigām.

“Dziesmu svētki. 1945.-1985.g.”

Izstāde veidotā kā otrā dziedāšanas tradīciju un Dziesmu svētku attīstībai veltītajā ciklā, stāstot par Dziesmu svētku vēsturi no 1945.-1985. gadam.

“1905. gada revolūcija Talsos un apkārtnē”

Plašs vizuāli informatīvs materiāls par situāciju Talsos un apkārtnē revolūcijas priekšvakarā 19.gs.beigās, 20.gs.sākumā par revolucionārās darbības veidiem un kaujiniekiem, kā arī izvērtēta soda ekspedīciju darbība un dots ieskats mežabrāļu kustībā.

“Gleznotājs Frederiks Fībigs – talsinieks un elzasietis”

Izstāde iepazīstina ar F. Fībiga glezniecību, kurā eksponēti Itālijas ceļojumā tapušie darbi, Parīzē un Elzasā. Klāt pievienots biogrāfiskais materiāls.