Aktuālās vakances

Talsu novada pašvaldība (Reģ. Nr. 90009113532)

Talsu novada muzejs Izsludina atklātu konkursu uz vakanto DIREKTORA VIETNIEKA amatu (kods pēc Profesiju klasifikatora  – 1112 37)

Galvenie amata pienākumi:

 • atbalsta sniegšana direktoram procesu vadībā, lai labāk sasniegtu iestādes darbības un stratēģiskos mērķus;
 • organizēt un vadīt dokumentu pārvaldību iestādē;
 • veikt muzeja normatīvo dokumentu izstrādi;
 • iesaistīties muzeja un projektu finanšu plūsmu plānošanā un pārraudzīšanā;
 • iesaistīties un vadīt organizācijas personāla pārvaldības procesus;
 • piedalīties un vadīt projektu izstrādi un projektu pieteikumu sagatavošanu.

Prasības pretendentiem:

 • augstākā izglītība, atbilstoši amata pienākumiem;
 • vismaz trīs gadu darba pieredze personāla vadībā, lietvedībā vai muzeju nozarē (par priekšrocību tiks uzskatīta darba pieredze muzeju nozarē);
 • izpratne par projektu izstrādi un to dzīvesciklu;
 • vēlama pieredze komandas vadībā un personāla pārvaldībā;
 • vēlama pieredze finanšu plānošanā un finanšu plūsmu pārraudzībā;
 • teicamas organizatora spējas, iniciatīva, labas komunikācijas prasmes, spēja iekļauties kolektīvā, vadīt to un motivēt mērķu sasniegšanai;
 • labas valsts valodas un angļu valodas zināšanas (par priekšrocību tiks uzskatītas papildus valodas zināšanas);
 • labas saskarsmes spējas, prasme elastīgi reaģēt uz pārmaiņām, prasme strādāt komandā;
 • spēja plānot un organizēt savu darbu;
 • sadarbspējīgs COVID-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts;

Piedāvājam:

Pilnas slodzes darbu uz nenoteiktu laiku;

Atalgojumu 906 EUR mēnesī pirms nodokļu nomaksas;

Interesantu darba vidi;

Iespēju brīvajā laikā bez maksas apmeklēt valsts un pašvaldību muzejus.

Talsu novada pašvaldība (Reģ. Nr. 90009113532)

Talsu novada muzejs izsludina atklātu konkursu uz vakanto GALVENĀ SPECIĀLISTA DARBĀ AR SABIEDRĪBU (kods pēc Profesiju klasifikatora – 2432 08)

Galvenie amata pienākumi:

 • Veicināt Talsu novada muzeja zīmola attīstību un vienotu vizuālo identitāti;
 • Plānot un realizēt mārketinga/reklāmas kampaņas un aktivitātes;
 • Izstrādāt Talsu novada muzeja tēla mārketinga un komunikācijas stratēģiju un rīcības plānu;
 • Nodrošināt un sekmēt kvalitatīvas un efektīvas informācijas sniegšanu sabiedrībai, oficiālām iestādēm un plašsaziņas līdzekļiem par Talsu novada muzeja darbību, funkcijām, pakalpojumiem;
 • Piedalīties reprezentatīvo pasākumu un muzeja darbinieku iekšējās komunikācijas pilnveides pasākumu organizēšanā;
 • Amata kompetences ietvaros nodrošināt savlaicīgu un kvalitatīvu darbu izpildi.

Prasības pretendentiem:

 • Augstākā izglītība sociālajās zinātnēs vai komunikācijas zinātnē;
 • Pieredze mārketinga, reklāmas, sabiedrisko attiecību jomā pēdējo trīs gadu laikā;
 • Pieredze reklāmas kampaņu izstrādē un īstenošanā;
 • Pieredze sociālo mediju uzturēšanā un digitālajā komunikācijā;
 • Vēlama pieredze vizuālo materiālu izstrādē;
 • Valsts valodas prasme augstākajā līmenī, teicama latviešu literārās valodas un gramatikas prasme;
 • Vēlamas labas angļu un krievu valodas zināšanas;
 • Prasme konfliktu novēršanā un risināšanā, labas komunikācijas un saskarsmes spējas, prasme elastīgi reaģēt uz pārmaiņām, prasme strādāt komandā;
 • spēja plānot un organizēt savu darbu;
 • sadarbspējīgs COVID-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts;

Piedāvājam:

Pilnas slodzes darbu uz nenoteiktu laiku;

Atalgojumu 760 EUR mēnesī pirms nodokļu nomaksas;

Interesantu darba vidi;

Iespēju brīvajā laikā bez maksas apmeklēt valsts un pašvaldību muzejus.

Talsu novada pašvaldība (Reģ. Nr. 90009113532)

Talsu novada muzejs izsludina atklātu konkursu uz vakanto KRĀJUMA GLABĀTĀJA amatu (Kods pēc Profesiju klasifikatora – 2621 03)

Galvenie amata pienākumi:

 • Muzeja  krājuma komplektēšana, priekšmetu uzskaite, saglabāšana;
 • Datu ievadīšana Nacionālā muzeju krājuma kopkatalogā;
 • Pētnieciskais darbs;
 • Izstāžu veidošana;
 • Ekskursiju vadīšana muzejā;
 • Krājuma nodaļas apmeklētāju konsultēšana.

Prasības pretendentiem:

 • Augstākā izglītība (par priekšrocību tiks uzskatīta izglītība saistīta ar muzeju nozari);
 • Labas valsts valodas zināšanas (par priekšrocību tiks uzskatītas vācu un krievu valodas zināšanas);
 • Vēlama darba pieredze saistībā ar muzeju nozari;
 • Labas saskarsmes spējas, prasme elastīgi reaģēt uz pārmaiņām, prasme strādāt komandā;
 • Spēja plānot un organizēt savu darbu;
 • Sadarbspējīgs COVID-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts.

Piedāvājam:

Pilnas slodzes darbu uz nenoteiktu laiku;

Bruto mēnešalgu 695 EUR;

Interesantu darba vidi;

Iespēju brīvajā laikā bez maksas apmeklēt valsts un pašvaldību muzejus.

!

Pieteikšanās termiņš – līdz 2021. gada 10. decembrim plkst. 15.00.

Iesniedzamie dokumenti:

Dzīves apraksts (CV);

Motivācijas vēstule;

Izglītību apliecinošu dokumentu kopijas.

Pieteikumu ar visiem iesniedzamajiem dokumentiem var sūtīt pa pastu adresātam: Talsu novada muzejs, Kārļa Mīlenbaha ielā 19, Talsos, LV-3201, vai iesūtīt e-pastā ar norādi “Konkursam – krājuma glabātājs”/“Konkursam – direktora vietnieks”/“Konkursam – galvenais speciālists darbā ar sabiedrību”: novadamuzejs@talsi.lv

Uzmanību! Konkursa komisija līdz 17. decembrim sazināsies ar tiem pretendentiem, kas tiks aicināti uz darba interviju. Pretendentu vērtēšanas komisija izskatīs tikai tos pieteikumus, kuriem būs pievienoti sludinājumā norādītie dokumenti.

Pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi atbilstoši normatīvajiem aktiem nodarbinātības jomā. Atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13.panta 1.punktam sniedzam informāciju par iesniegto personas datu apstrādes tālākajām darbībām TNP: personas datu apstrādes pārzinis ir TNP Kareivju iela 7, Talsi, Talsu novads, LV-3201, tālr. Nr. 63232110; datu apstrādes juridiskais pamats- Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta b)apakšpunkts un c)apakšpunkts, 9.panta 2.punkta b)apakšpunkts un Darba likums.

VAIRĀK PAR VAKANCĒM