AktualitātesKrājuma jaunumiPasākumi

Akti. Fakti. Artefakti.

23. un 24. novembrī Rakstniecības un mūzikas muzejs rīkoja gadskārtējo zinātnisko konferenci. Šogad muzejs aizsāka jaunu konferenču un rakstu krājumu sēriju “Akti. Fakti. Artefakti.”, kurā dalīties ar aktualitātēm muzeoloģijas jomā Latvijā, kā arī iepazīt dažādu Latvijas muzeju krājumu. Starp konferences dalībniekiem bija pārstāvēts arī Talsu novada muzejs.

Konferencē uzmanība tika pievērsta mazāk apzināto muzeju kolekciju un priekšmetu, kā arī aktuālā digitālā krājuma potenciāla atklāšanai kopā ar jaunākajām muzeoloģijas teorijām un praksēm. RMM ikgadējā konferencē aktualizēja muzeja krājuma pētniecisko potenciālu ne tikai RMM, bet arī citos Latvijas muzejos un atmiņu institūcijās.

Mūsu krājuma glabātāja Evija Zapacka sniedza priekšlasījumu par muzeja krājumā esošo reto “Lichtenthal” tāfelklavieru restaurācijas stāstu. Pēc dalības konferencē Evija atzīst: „ Šī bija fantastiska iespēja iepazīstināt plašāku publiku ar mūsu pieredzes, veiksmes un čaklā darba stāstu. Aktīva dalība projektu konkursos un ziedojumu piesaistīšana rezultējusies ar unikālu 19. gs. radīto Hermaņa Lihtentāla tāfelklavieru atdzimšanu. Relatīvi īsā laika posmā mums izdevās apgūt 18 000 EUR un sniegt Talsu novada muzeja krājumā esošajām tāfelklavierēm otru iespēju skanēt. Liels paldies Rakstniecības un mūzikas muzejam par sniegto iespēju un sirsnīgo uzņemšanu.”

Unikālās tāfelklavieres Talsu novada muzejs iegādājās Valdemārpilī  1986. gadā, taču tikai pērn tika uzsākta to restaurācija. Pateicoties Valsts Kultūrkapitala fonda un ziedotāju atbalstam, kā arī Ugāles ērģeļbūves darbnīcai, projekts tuvojas izskaņai, un jau pirms Ziemassvētkiem Talsu novada muzejs saņems svētku dāvanu – restaurētas “Lichtenthal” tāfelklavieres.