Uncategorized

ABAVA РП-8330

Kandavas radiorūpnīca pārnēsājamo radiouztvērēju “ABAVA РП-8330” ražoja no 1985. līdz 1990. gadam. No maiņstrāvas elektrotīkla vai sešām “343” tipa baterijām strādājošais aparāts bija domāts raidstaciju uztveršanai garos un vidējos viļņos ar iekšpusē iebūvētās magnētiskās antenas palīdzību. Ar vienu bateriju komplektu uztvērējs var strādāt no 40 līdz 60 stundām. Korpuss sastāvēja no trīs daļām, kas tika izgatavotas no krāsainas plastmasas. Piederēja Mārim un Aijai Maguriem.

TNMM 32198

Foto: Sandis Priede

One thought on “ABAVA РП-8330

Comments are closed.