Aktualitātes

4. maijs „Par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu”

Pirms trīs dienām svinējām Satversmes sapulces sasaukšanas 104. gadadienu, tomēr pirms 34. gadiem varēja svinēt tikai vienu no diviem svētkiem, kas mūsdienās atzīmēti kalendārā, respektīvi Darba svētkus. 1990. gada 4. maijā notika viens no nozīmīgākajiem notikumiem mūsu valsts vēsturē „Latvijas Padomju Sociālistiskās Republikas Augstākās Padomes pirmās sesijas 4. sēde.”[1] Šajā sēdē tika pieņemts lēmums „Par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu”.[2] Šis bija sākuma punkts ceļa uz brīvību, kas tika sasniegts gadu vēlāk 1991. gada 21. augustā. Nozīmīgs ir pieņemtā lēmuma pirmais punkts, kurš izteiks sekojoša redakcijā: „1918. gada 18. novembrī proklamētā neatkarīgā Latvijas valsts 1920. gadā tika starptautiski atzīta un 1921. gadā kļuva par līdztiesīgu Tautu Savienības locekli. Latviešu nācija savu pašnoteikšanos tiesiski īstenoja 1920. gada aprīlī, kad vispārējās, vienlīdzīgās, tiešās un proporcionālās vēlēšanas tautas uzticības mandāts tika dots Satversmes sapulcei. 1922. gada 15. februārī tā pieņēma valsts pamatlikumu — Latvijas Republikas Satversmi, kas de jure ir spēkā līdz šim brīdim.”[3] Šie pēdējie divi teikumi vēlreiz apliecina, kāda bija Satversmes sapulces nozīme demokrātiskās valsts izveidē. Tādēļ ir svarīgi vienmēr atcerēties abus šo maija mēneša datumus, jo abi ir ļoti nozīmīgi mūsu valsts vēsturē.

Sagatavoja: Ronalds Mālmeisters, Talsu novada muzeja pētniecības nodaļas vadītājs

Avoti:

[1] Latvijas Republikas Augstākās Padomes  pirmās sesijas 4. sēdes stenogramma. Pieejama: https://www.saeima.lv/steno/AP_steno/1990/st_900504v.htm

[2] Latvijas Padomju Sociālistiskās Republikas Augtākās Padomes deklarācija „Par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu”. Pieejama: https://likumi.lv/doc.php?id=75539&mode=DOC

[3] Daudišs, I. “Latvijas Padomju Sociālistiskas Republikas Augstākas Padomes Deklarācija par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu.”, Cīņa, Nr. 99(08.05.1990).

Dokuments. Latvijas PSR tautas deputātu vēlēšanas, apliecība, ka Simsons Pēteris ievēlēts par Latvijas PSR tautas deputātu 186. Talsu vēlēšanu apgabalā 1990.gada 18.martā. TNMM31115-1/2