Iespieddarbi

3×7. Talsu pilsētas un rajona sadraudzības pilsētu glezniecības izstāde / Exhibition of Painting from the Friendship Towns of Talsi City and District [katalogs]

Sastādītāja Guna Millersone, Talsi: Talsu novada muzejs, 2008, 12 lpp, ilustrācijas.
Fotogrāfs Sandis Priede un Dainis Kārkluvalks, dizainere Dina Dzelme, tulkotāja angļu valodā Iveta Boiko, iespiests Talsu tipogrāfijā, latviešu un angļu valodās, izdots ar VKKF, Talsu rajona padomes, Talsu pilsētas domes atbalstu un Talsu novada muzeja atbalstu.Šī izstāde Talsu novada muzejā notika 2008. gada jūlijā – augustā saistībā ar Talsu vārda pieminēšanas vēstures hronikās 777. gadadienu. Katalogā reproducēti 6 valstu – Talsu rajona un pilsētas sadraudzības partneru gleznotāju izstādes darbi no Glostrupas un Lejres (Dānija), Kuresāres (Igaunija), Ščelkovas (Krievija), Prieņiem (Lietuva), Alānijas (Turcija) un Sederčēpingas (Zviedrija), sniegtas īsas biogrāfiskas ziņas par māksliniekiem. Reproducēti arī 7 Talsu gleznotāju darbi.
scan0017