Mākslas jaunumi

21. gadsimta latviešu glezniecība

Talsu muzeja Izstāžu zālē līdz 4. augustam apskatāma krāšņa un vitāla vasaras izstāde – tā ir aktuālās latviešu glezniecības izstāde, kuras kopainu lielās līnijās, kā izrādās, pietiekoši pārliecinoši  var veidot arī no Talsu muzeja krājumā esošajiem glezniecības paraugiem.

Pirmkārt, ir iespēja vēl reiz  parādīt un atgādināt par izcilām mūsu glezniecības virzītājpersonībām, kas bijušas lieliskas un spilgtas  daudzus gadu desmitus un kā tādas arī  iesoļojušas 21. gadsimtā, viņu darbi lēnām ir ienākuši arī mūsu muzeja kolekcijā;  otrkārt, varam rādīt dažu trimdas gleznotāju pienesumu dzimtenes mākslas kopainai – un pasaules latviešu mākslinieki jau kopš pagājušā gadsimta beigām visai bieži vēlas izstādīties Latvijas muzejos, arī  ārpus Rīgas. Treškārt – tā ir Talsu Krūmu mākslas grupas izstādes daļa, kura apliecina, ka mūsu mazpilsētā jau vairāk kā 30 gadus ir spēcīgs gleznotāju kopums, kurš ir bagāts ar interesantiem un savdabīgiem mākslinieku rokrakstiem un  kuri šajā gadsimtā var būt līdzvērtīgi citiem māksliniekiem gan Latvijā, gan pasaulē.

Māris Upzars “Esības elementi”

Biruta Baumane ( 1922-2017 )  un Jēkabs Spriņģis ( 1907-2004 ), mūsu spilgtie vecmeistari, katrs no viņiem pārstāv savu glezniecības atzaru:  Biruta Baumane – spēcīga un ļoti latviska reāliste, kura mīlēja Talsu māksliniekus un Talsu pilsētu, Jēkabs Spriņģis, Talsu skolotājs, savukārt, deva iespēju saviem skolēniem un līdzcilvēkiem piedzīvot , kā viņš kļuva moderns un lēnām no reālisma iesoļoja  abstrakcijā. Pavisam pēdējo laiku latviešu glezniecību pārstāv Laima Eglīte, Māris Upzars un Tatjana Krivenkova; tā ir māksla ar katra autora pārdomām par dzīvi un interesi par savas koncepcijas izteiksmīgu realizāciju.

 Austrālijas latviešu māksla mūsu muzeja krājumā ienāca pēc Pertas mākslinieku organizētās izstādes Talsu un Madonas muzejos 2013. gadā. Izstādē ir apskatāmas  Latvijā jau labi zināmā Jāņa Nedēļas ( 1955 ) abstraktās kolāžas un Lena Žuka ( 1950 ) ar izcilu veiklību un temperamentu gleznotajās Austrālijas ainavās: vienai  gleznai nosaukums, starp citu,  ir ” Crazy Bushes”( trakie krūmi ).

Lens Žuks “Trakie krūmi”

Septiņu Talsu Krūmu mākslas grupas mākslinieku sniegums, kā vienmēr, prezentē savu daudzpusību robežās no vērienīgas abstrakcijas (Andris Vītols) līdz savdabīgiem reālisma darbiem ( Modris Sapuns – naivists, Laura Feldberga – konceptuāliste ). Pa vidu ir gleznieciski piesātinātie krāsu risinājumi Andra Biezbārža, Gunas Millersones un Zigurda Poļikova darbos, pārstāvēta arī savdabīgā   Mihaila Ramusa ( 1955-2010 ) ornamentālā glezniecība, savā mākslā viņš  21. gadsimtā vēl  mēģināja savienot latvisko un  austrumniecisko dzīves izjūtu.

.

Sākuma attēls: Biruta Baumane “Talsi agrā pavasarī”

Guna Millersone,

Talsu novada muzeja galvenā speciāliste mākslas jautājumos

One thought on “21. gadsimta latviešu glezniecība

Comments are closed.