Ceļojošās izstādes

1905.gada revolūcija Talsos un apkārtnē

17-04-2008

Izstādē apkopots plašs vizuāli informatīvs materiāls par situāciju Talsos un apkārtnē revolūcijas priekšvakarā 19.gs.b., 20.gs.s., par revolucionārās darbības veidiem un kaujiniekiem, kā arī izvērtēta soda ekspedīciju darbība un dots ieskats mežabrāļu kustībā. Apskatāmais materiāls ļauj ielūkoties tā laika cilvēku ikdienā, saprast viņu problēmas un to risināšanas veidus.

Izstādes autore – Inese Vempere,
Talsu novada muzeja galvenā speciāliste vēstures jautājumos