Aktualitātes

18. novembris – Latvijas Republikas proklamēšanas diena

Pagājuši 105 gadi, kopš 1918. gada 18. novembra pēcpusdienā, iepriekšējā vakarā izveidotā Latvijas Tautas padome pulcējās Rīgas pilsētas 2. teātra (mūsd. Latvijas Nacionālā teātra) zālē un svinīgā sēdē proklamēja neatkarīgas Latvijas valsts izveidošanu. Vēsturiskais notikums tika plaši sludināts vairākos preses izdevumos: “ Tas ir noticis. Sapņi piepildījušies. Latvija ir dzimusi. … Jauna demokrātiska vienība iet lielā tautu demokrātiskā apvienībā.” (Dzimtenes ziņas Nr.159, 21.11.1918.)

Talsu iedzīvotāji par Latvijas Republikas proklamēšanu uzzinājuši tikai nākamajā dienā. Notikumu laikrakstā “Talsu Balss” apraksta Talsu apsardzības organizētājs Leo Dunkels (1890- 1941), kurš kopā ar Bērtuli Būvtiltu (1896–1927) devušies uz Rīgu pie Ministru prezidenta Kārļa Ulmaņa (1877–1942), lūgdami norādījumus pagastu pārvaldes un aizsardzības organizēšanā: “Pārbraucot mājās, tanī pašā dienā sapulcinājām visus kopā un sniedzām ziņojumu par savu Rīgas braucienu pie ministru prezidenta. Starp citu, pastāstījām ka mūsu valsts karogs ir sarkan-balt-sarkans. Šķīrāmies ar lielu sajūsmu. Ikviens tikai domāja, kā veidot mūsu jaunās valsts dzīvi Talsos un apriņķī. No sapulces devāmies uz epidēmisko lazareti un atpakaļ nākdami redzējām Ernesta Kundziņa veikala logā Lielajā ielā [2] četrus mazus sarkan-balt-sarkanus karodziņus. Tos var uzskatīt kā oficiālu paziņojumu Talsu iedzīvotājiem par neatkarīgas Latvijas valsts nodibināšanos.” (Talsu Balss Nr.41, 21.10.1938.)

Tomēr daudzveidīgie un sarežģītie Neatkarības karu notikumi aizēnoja priecīgo ziņu par valsts izveidi. No Latvijas Republikas proklamēšanas brīža līdz pat 1919. gada 14. martam cīņā par varu Talsos aktīvi iesaistījās vācu karaspēks, Latvijas Pagaidu valdība, boļševiki un landesvērs. Ernesta Kundziņa patriotiskā rīcība 1918. gada novembrī izrādījusies liktenīga – par sarkan-balt-sarkano karodziņu izvietošanu veikala logā 1919. gadā viņu nošāva landesvēristi.

1919. gada otrajā pusē Talsos īpaši aktīvi sāka darboties bermontieši, 30. oktobrī ieņemot pilsētu. Bermontieši pilsētu atstāja vien pāris dienas pēc Latvijas Republikas proklamēšanas pirmās gadadienas – 24. novembrī. Par 1919. gada 18. novembri laikrakstā “Talsu Vēstnesis” : “ Šodien Vidzeme un Rīga svin pirmos Latvijas pastāvēšanas gada svētkus. Bet šie svētki nav pilnīgi: nesirkst prieks Saules staru spožumā, neskan jautri smiekli visās malās, nestaro sejās svētku sajūsma. Tas tamdēļ, ka svētkos trūkst divu māsu: jaunāko – nomocītā Latgale, vēl smok zem boļševiku jūga, vecākā – bagātā Kurzeme laupītāju gūstā.” (Talsu Vēstnesis Nr. 3, 28.11.1919.)

1919. gadā Talsi svinēja pirmos “Latvijas patstāvības svētkus.” “Talsu Apriņķa Vēstnesis” 1920. gada 26. novembra izdevumā Fr. Mežmalietis raksta : “Pagājušo gadu mēs smakām vēl zem bermontiešu jūga. Un 18. novembris mums pagāja šausmās un trīsās no laupīšanām un postīšanām. Šogad tas bija daudz citādi. Mums vairs nebija tikai cerības un ilgas redzēt Latvijas Sauli un debesis tīras, bet mēs spēji elpojām svaigo gaisu un jutām Saules siltumu to redzot līdz ar zilajām, tīrajām Latvijas debesīm.” (Talsu Apriņķa Vēstnesis Nr. 27, 26.11.1920.)

Visu dienu Talsu ielās plīvoja karogi. Ap pulksten 14:00 iedzīvotāji sāka pulcēties pie Sabraudzīgās biedrības nama (mūsd. Talsu Tautas nams), virs kura plīvoja sarkan-balt-sarkanais karogs. Pulksten 17:00 skuju virteņu rotātajā Sadraudzīgās biedrības nama zālē tika izdziedāta valsts himna, svinīgi atklājot svētku pasākumu, kurš ieilga līdz pat pulksten 02:00 naktī. Klātesošos uzrunāja biedrības priekšnieks Teodors Zaudmanis (no 1921. gada Dzintarkalns), sirsnīgā runā pateicoties drošsirdīgajiem un varonīgajiem karavīriem un valsts vadītājiem, un aicinot tautu kopīgi uzsaukt “Saules mūžu Latvijai!”

Saules mūžu Latvijai!

Annija Krovalka, speciāliste vēstures jautājumos

Izmantotā literatūra:

Zanda Konošonoka. “18. novembra svētki Talsos. Divdesmitā gadadiena”. In: Talsu novada muzeja raksti III (Muzeja-raksti-3-web-versija-gala-variants.pdf (talsumuzejs.lv))

Maija Zimele. “Trīs varas Talsos 1918.,1919. gadā”. In: Talsu novada muzeja raksti I (TALSU NOVADA MUZEJA RAKSTI 1 (talsumuzejs.lv))