Aktualitātes

17. jūnijs – Latvijas Republikas okupācijas diena

Pirms 81 gada 17. jūnijā ap plkst. 12.30 pirmās padomju tanku vienības ieradās Rīgā. Nākošajā dienā Padomju Savienības telegrāfa aģentūra ziņoja, ka padomju karaspēks ieradies arī Ludzā, Rēzeknē, Kuldīgā, Talsos un Tukumā. Latvijā tas esot sagaidīts mierīgi un laipni.

Talsos 17. jūnija vakarā ap plkst. 22.00 Brīvības ielas galā pie 14. nama pirmos tankus sagaidīja ap 17 komunistiskās partijas pagrīdes grupas biedru. Braucot pa Brīvības, Lielo un K. Mīlenbaha ielām, tanki nokļuva apmešanās vietā pie Talsu ģimnāzijas.

Svētdien, 23. jūnijā  notika Talsu tautas sapulce un manifestācija. No Brīvības ielas 14 gājiens devās uz sapulci tirgus laukumā, pēc tam uz Padomju Savienības karaspēka novietni apsveikt sabiedrotās lielvalsts draudzīgo karaspēku un visbeidzot uz Sukturu kalnu nolikt kapos vainagus.

Vēl pēc dažām dienām Latvijā tika izveidota sevišķa izmeklēšanas komisija, kuras uzdevums bija noskaidrot visus 17. jūnijā un vēlākās dienās notikušos starpgadījumus, kas saistīti ar padomju karaspēka ienākšanu. Protestētājus gaidīja sods.

Lidija Grīnvalde,
Talsu novada muzeja speciāliste vēstures jautājumos

Attēls: Darbaļaužu mītiņš Ezera laukumā 1940. gada 23. jūnijā. TNMM 668

Guntars Tenne ir veicis pētījumu, kas ļauj izsekot, kā pārmaiņas skāra Talsu apriņķi, kad varu pārņēma Latvijas komunistiskās partijas komiteja un izpildu komiteja, aktivizējās komjauniešu darbība un drošības iestādes, tika uzsākta Talsu apriņķa lielāko rūpniecības uzņēmumu nacionalizācija un kolektivizācija.

Vairāk lasiet “Talsu novada muzeja raksti III” Guntara Tennes rakstā “No Latvijas brīvvalsts uz PSRS “brīvo tautu savienību””

Izdevumu “Talsu novada muzeja raksti III” var iegādāties muzeja kasē.