Talsu novada muzejs būs slēgts apmeklētājiem

Saskaņā ar Talsu novada pašvaldības 12.03.2020. rīkojumu Nr.2-1/19 “Par ierobežojošiem pasākumiem ar mērķi ierobežot koronavīrusa Covid-19 izplatību Talsu novadā” un

Saskaņā ar Talsu novada pašvaldības 13.03.2020. rīkojumu Nr.4-1e/91 “Par Talsu novada pašvaldības darbībām ārkārtējas situācijas apstākļos”

Talsu novada muzejs būs slēgts apmeklētājiem laika periodā no  2020. gada 14. marta līdz 14. aprīlim.

Nepieciešamības gadījumā piedāvājam zvanīt uz tālruņa numuru: 29102628  vai rakstīt uz  e-pasta adresi: novadamuzejs@talsi.lv.

Virtuālu ieskatu muzeja izstādēs varat redzēt to atklāšanās muzeja galerijās.

http://www.talsumuzejs.lv/category/izstades_muzeja/

Piedāvājam ieskatīties arheoloģijas ekspozīcijā “Ceļojums senatnē” .

Gita Kļaviņa, Talsu novada muzeja galvenā speciāliste darbā ar sabiedrību