Putnu dienas 2017

Ķauķis, ormanītis, lija…vai esi dzirdējis par tādiem putniem? Izrādās, ka šos putnus mēs varam sastapt pie ezeriem. Ja esam vērīgi, jūrmalā varam pamanīt polāro apgabalu jūras putnus- alku un kākauli. Pie upēm un strautiem varam ieraudzīt “neparasto strazdu”- ūdensstrazdu, kurš prot arī nirt. Vai vēlies uzzināt kā izskatās dižpīle?

Gaidīsim “Putnu dienās 2017” visu aprīļa mēnesi Talsu novada muzejā uz izstādi un programmu “Iepazīsim ūdeņu putnus”.

Nodarbības ilgums: 40 min.
Sīkāka informācija un pieteikšanās pa tālr.: 63222770, 29102628

Linda Smilga – Šimpermane,

Talsu novada muzeja

galvenā speciāliste dabas jautājumos