Putnu dienas 2016

Aprīlī visā Latvijā norit Putnu dienas. No 1. aprīļa līdz 22. maijam Talsu novada muzejā būs apskatāma tematiska izstāde “Putni mums līdzās”. Sagatavotas arī atbilstošas aktivitātes. Izstādē būs apskatāmi jauni un neredzēti putnu izbāžņi no Talsu novada muzeja krājuma. Piedaloties programmā no 1. līdz 30. aprīlim, uzzināsi – kādi putni ikdienā sastopami mums līdzās, kurš putns ir apveltīts ar inteliģenci, kurš viltīgs, kurš spēj atdarināt dažādas dzīvnieku balsis, ar ko viņi barojas, un kur tos sastapt pilsētā.

Nodarbības ilgums: 40 – 60 min.
Sīkāka informācija un pieteikšanās pa tālr.: 63222770, 29102628.

afisa_putnu dienas 2016


Sallija Šēnere,
Talsu novada muzeja galvenā speciāliste dabas jautājumos