Senatnes liecības

Ekspozīcijā redzamais materiāls vēstī par novada senvēsturi, sākot no 4,5. g. t. pirms Kristus dzimšanas. Tā iepazīstina ar īpatnējiem, citos Latvijas novados nezināmiem apbedījuma veidiem – senskandināvu kapiem – velna laivām un kuršu ugunskapiem (13. – 15. gs.), un akmens darba rīku savrupatradumiem. Aplūkojamas arheoloģiskajos izpētes darbos iegūtās senlietas no Vilkmuižas ezera, Talsu un Sabiles pilskalniem.

Arheologija