Ekspozīcijas

Muzejā apskatāmās pastāvīgās ekspozīcijas un izstādes

“Senatnes liecības”

ArheologijaEkspozīcijā redzamais materiāls vēstī par novada senvēsturi, sākot no 4,5. g. t. pirms Kristus dzimšanas. Tā iepazīstina ar īpatnējiem, citos Latvijas novados nezināmiem apbedījuma veidiem – senskandināvu kapiem – velna laivām un kuršu ugunskapiem (13. – 15. gs.), un akmens darba rīku savrupatradumiem. Aplūkojamas arheoloģiskajos izpētes darbos iegūtās senlietas no Vilkmuižas ezera, Talsu un Sabiles pilskalniem.

“Cauri Talsiem eju”

Cauri Talsiem eju...Ekspozīcija izved cauri vēstures notikumiem pilsētā un tuvākajā apkārtnē no 19.gs. beigām – 20.gs. sākumam. Tā uzrunā no 200 gadu tālas pagātnes, kad uz vācu muižniekiem piederošās Talsu miestiņa zemes dzīvojis neliels skaits vācu amatnieku, ebreju tirgotāju un no laukiem ienākušo latviešu bezzemnieku. Tā atspoguļo gadsimtu mijas pārmaiņu laiku ar 1905. gada bruņoto sacelšanos un soda ekspedīcijas notikumiem, kas iemūžināti Raiņa dzejojumā „Talsu tiesa”.

“Ar vakardienas sauli”

Pano7webEkspozīcija veltīta nacionālā romantisma ideju izpausmēm, kas caurvij latviešu tautas likteņgaitas un visuzskatāmāk kā tautiskais stils atklājas Latvijas Republikas laika sadzīvē arī Talsu pusē. Caur Pirmā pasaules kara un Brīvības cīņu notikumiem, rādīti Talsu novada cilvēku centieni pēc savas nacionālas valsts. Atspoguļoti Talsu novada sabiedriski politiskie un ekonomiskie sasniegumi, kā arī tautisko elementu izpausme lietišķajā mākslā un lietišķajā grafikā Padomju laikā (1950. līdz 1960. gadi).

“Dabas daudzveidība Talsu novadā”

dabaEkspozīcijā iegūstama plaša informācija par vietām Talsu rajonā, kas iekļautas Eiropas Savienības aizsargājamo dabas teritoriju tīklā. Tā stāsta par biotopiem, tajos esošajiem savvaļas augiem un mītošajām dzīvnieku sugām.

“Tīcs Dzintarkalns un Ansis Dreimanis”

Dzintarkalns un DreimanisVeltījums tagadējā novada muzeja pamatlicējam – Valsts Talsu vidusskolas skolotājam un vēsturiskā muzeja dibinātājam Teodoram Dzintarkalnam (1874 – 1937). Redzama neliela daļa no viņa savāktajām lietām.
Apskatāmi nozīmīgi materiāli par Ansi Dreimani (1882 -1968) – Talsu Valsts ģimnāzijas direktoru līdz 1944. gada rudenim, vēlāk pirmo Minsteres latviešu ģimnāzijas direktoru.

“Saimes istabā”

Ekspozīcija "Saimes istabā"Ekspozīcija sniedz ieskatu par muzeja glabāto etnogrāfisko priekšmetu krājumu un latviešu dzīvesveidu 19. gadsimtā, akcentējot zemnieka ikdienā nepieciešamās sadzīves lietas.