Darbinieku kontakti

Speciālistu darba laiks: darba dienās no 9.00 līdz 17.00 (vēlams iepriekš pieteikties)

Tālrunis: 63222770, 29102628

Direktore
Mirdza Jonele
Tālr. 63222770, mob.t.: 29109870, e-pasts: mirdza.jonele@talsi.lv

Direktores vietniece
Zanda Konošonoka
E-pasts: zanda.konosonoka@talsi.lv

Galvenā speciāliste darbā ar sabiedrību
Gita Japiņa
E-pasts: gita.japina@talsi.lv

Galvenā krājuma glabātāja
Daija Lēmane
E -pasts: daija.lemane@talsi.lv

Galvenā speciāliste vēstures jautājumos
Inese Vempere
E-pasts: inese.vempere@talsi.lv

Galvenā speciāliste mākslas jautājumos
Guna Millersone
E-pasts: guna.millersone@talsi.lv

Galvenā speciāliste izglītojošā darbā
Ieva Priede
E-pasts: ieva.priede@talsi.lv

Galvenā speciāliste dabas jautājumos
Linda Smilga-Šimpermane
E-pasts: linda.smilga@talsi.lv

Galvenais speciālists foto jautājumos
Sandis Priede
E-pasts: sandis.priede@talsi.lv