Cenas

Nr. p. k. Pakalpojuma veids Cena (EUR) Mērvienība
 1. EKSPOZĪCIJU, IZSTĀŽU APSKATE
1.1. Ieeja muzejā 1,50 personai
1.2. Ieeja skolēnam, studentam, Latvijā dzīvojošam pensionāram 0,80
1.3. Ieeja izstāžu zālē 0,80 personai
1.4. Ieeja skolēnam, studentam, Latvijā dzīvojošam pensionāram 0,40
1.5. Ieeja muzejā un izstāžu zālē 2,00 personai
1.6. Ieeja skolēnam, studentam, Latvijā dzīvojošam pensionāram 1,00
1.7. Ģimenei ar 2 un varāk bērniem:
Muzejā
Izstāžu zālē
Muzejā un izstāžu zālē
1,50
0,80
2,00
ģimenei
1.8. Skolēna biļete
(Skola noslēdz līgumu ar muzeju uz mācību gadu, samaksā EUR 0,80 par katru skolēnu un turpmākā muzeja apskate bez maksas)
bezmaksas
(līguma darbības laikā)
skolēnam,
skolotajam
1.9. Ieeja Starptautiskajā Muzeju dienā (18. maijs), Starptautiskajā Muzeju naktī, Latvijas Republikas proklamēšanas dienā (18. novembris) izstāžu atklāšanu laikā, pirmsskolas vecuma bērniem, bērnu namu bērniem, Talsu sieviešu un bērnu krīžu centram, Talsu rajona invalīdiem, cilvēkiem ar muzeja Goda karti, Talsu mākslinieku grupas biedriem, izstāžu autoriem, viņu ģimenes locekļiem, personām ar ielūgumiem, abonementiem, Latvijas Republikas muzeju darbiniekiem, Starptautiskās muzeju padomes (ICOM) biedriem, tūristu grupas pavadošajam gidam, Talsu novada muzeja darbiniekiem, viņu ģimenes locekļiem bezmaksas
1.10. Ekspozīciju, izstāžu fotografēšana 1,00 personai
1.11. Ekspozīciju, izstāžu filmēšana 2,00 personai
2. GIDA PAKALPOJUMI
2.1. Pa muzeju vai dendroloģisko parku latviešu valodā 10,00* grupai
2.2. Pa muzeju vai dendroloģisko parku svešvalodās 20,00* grupai
2.3. Pa Talsu pilsētu latviešu valodā 20,66* grupai
2.4. Pa Talsu pilsētu svešvalodās 28,93* grupai
2.5. Pa Talsu, Dundagas un Rojas novadiem latviešu valodā 28,93* grupai
2.6. Pa Talsu, Dundagas un Rojas novadiem svešvalodās 37,19* grupai
3. PROGRAMMAS
3.1. Skolēnu grupai muzeja teritorijā, ja ar izglītības iestādi nav noslēgts līgums 0,80 skolēnam
3.2. Skolēnu grupai muzeja teritorijā, ja ar izglītības iestādi ir noslēgts līgums 0,40 skolēnam
3.3. Pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņu grupai muzeja teritorijā 0,40 audzēknim
3.4. Skolēnu grupai ārpus muzeja teritorijas, neieskaitot transporta izmaksas 1,00 skolēnam
3.5. Pieaugušo grupai muzeja teritorijā 2,00 personai
3.6. Pieaugušo grupai ārpus muzeja teritorijas, neieskaitot transporta izmaksas 2,50 personai
3.7. “Jaunlaulātajiem ar vedējiem un kāzu viesiem” grupai virs 40 personām 65,00 1 stunda
3.8. “Jaunlaulātajiem ar vedējiem un kāzu viesiem” grupai līdz 40 personām 50,00 1 stunda
3.9. “Jaunlaulātajiem ar vedējiem un kāzu viesiem” grupai līdz 20 personām 40,00 1 stunda
3.10. “Jaunlaulātajiem ar vedējiem un kāzu viesiem” grupai līdz 10 personām 25,00 1 stunda
4. Lekcijas sagatavošana pēc pasūtījuma 30,00 1 stunda
5. Rakstiska konsultācija 5,00 1800 rakstu zīmes/1 A4 lapa
6. Mutiska konsultācija 2,50 1 stunda
7. KRĀJUMA PRIEKŠMETU IZMANTOŠANA
7.1. Kopiju izgatavošana no foto negatīviem 0,43 1 vienība
7.2. Priekšmeta izmantošana: fotografēšana, pārzīmēšana, skenēšana, filmēšana uz vietas muzejā 1,00 1 vienība
7.3. Īpaši saudzējama priekšmeta izmantošana:fotografēšana, pārzīmēšana, skenēšana, filmēšana uz vietas muzejā 7,00 1 vienība
7.4. Izmantošana  reklāmas nolūkos 14,23 1 vienība
7.5. Izmantošana izstādēm, deponējumi Pēc abpusēji noslēgta līguma
7.6. Priekšmetu tematiska izvēle un atlase pēc apmeklētāja pasūtījuma 0,40 1 pasūtījums
8. KOPĒŠANAS PAKALPOJUMI
8.1. Krājuma priekšmetam līdz 19. gs. 2,00 1 lapa (A4)
8.2. Krājuma priekšmetam sākot ar 20. gs. 1,50 1 lapa (A4)
8.3. Pārējiem materiāliem 0,07 1 lapa (A4)
9. SKENĒŠANAS PAKALPOJUMI
9.1. Materiālu skenēšana 0,57* 1 vienība
9.2. Ieraksts CD 1,12* pasūtījums
9.3. CD matrica 0,57* gab.
9.4. Ieskenētā u.c. materiālu izdruka:
melnbalta
krāsaina
0,40*
0,78*
1 lpp. A4
10. TELPU ĪRE 15,00* 1 stunda viena zāle
 * neieskaitot PVN

 

CENRĀDIS

CENRĀDIS telpu nomai